28 listopada 2019

Zmiana planu miejscowego a odszkodowanie

Zmiana planu miejscowego a odszkodowanie

Gmina przyjęła Plan zagospodarowania przestrzennego albo i działka utracone jego wartość zostanie zmieniona? Można ubiegać się o odszkodowanie.

Rola miejscowego planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym przyjętym przez Radę Township. Składa się on z części tekstu i grafiki, oraz określa charakter terenu i warunków do jej rozwoju. Innymi słowy, określa cele, dla których powierzchnia może być używany i jaki rodzaj budynku mogą pojawić się w nim.

Plan i lokalna nieruchomości prywatny

Miejscowe plany i związane z nimi inwestycje publiczne, takie jak drogi i budynki użyteczności publicznej, nie bez wpływu na nieruchomości posiadanych przez mieszkańców gminy. Często w wyniku stworzenia lub modyfikacji istniejącego prawa może prowadzić do konfliktu interesów publicznych i prywatnych, w szczególności jeżeli:

 • w wyniku przejmowania nieruchomości lub ponownego wykorzystania jest ograniczona lub stało się niemożliwe (budynek fabryki niedaleko organiczny)
 • W wyniku przyjęcia lub zmiany planu jest zmniejszenie wartości nieruchomości (dom, położony w pobliżu lotniska, ma mniejszą wartość w oczach nabywców)
 • w wyniku przyjęcia lub zmiany płaszczyzny podłoża zmienił przeznaczenia (np. Budynek stał się rolnikiem, i dlatego ma mniejszą wartość na rynku nieruchomości).

Zmniejszenie wartości rzeczowych - przykłady

Co może być przyczyną obniżenia wartości nieruchomości?

 • budowa dróg, fabryk, składowisk odpadów, na lotniskach i innych dużych inwestycji. Nieruchomość w sąsiedztwie tych obiektów negatywnie wpływać na wartość nieruchomości.
 • Stworzenie sztucznego jeziora. Jeśli ziemia jest blisko planowanej zapory przestaje być fabuła.

Przesunięcie przyrody

Jeśli w wyniku zmian w planie zagospodarowania ponieśli straty, masz prawo domagać się rekompensaty w postaci:

 • Odszkodowanie za straty
 • na zakup działki lub jej części przez gminę
 • konwersja Teren
 • zapłacić różnicę pomiędzy wartością gruntu przed i po zmianie planów, w przypadku sprzedaży gruntów.

Wskazówka:

 1. Aby zrekompensować spadek wartości gruntu wyłącznie do właściciela nieruchomości, a wieczystym użytkownikiem.
 2. Wniosek o wypłatę odszkodowania należy złożyć w ciągu 5 lat po wejściu w życie uchwały o zmianie planu.
 3. Różne rodzaje roszczeń nie mogą być łączone ze sobą (osoba, która zaakceptowała zmianę fabuły nie jest uprawniony do rekompensaty) i muszą mieć bezpośredni związek z charakteru szkody (gmina może nabyć działki lub jej części, jeżeli są stosowane w sposób dawny stało się niemożliwe).
 4. ilość uszkodzeń być określona przez wykwalifikowanego oceniającego.
Uwagi: Wpis może zawierać nieaktualne dane.