24 listopada 2019

Wypadek komunikacyjny za granicą bądź wypadek z udziałem obcokrajowca w Polsce – co zrobić?

Wypadek komunikacyjny za granicą bądź wypadek z udziałem obcokrajowca w Polsce – co zrobić?

Czy wiesz co zrobić, gdy wypadek komunikacyjnemu za granicą lub gdy wypadek z obcym przyjechać do Polski?

Po pierwsze, należy zebrać dokładne dane dotyczące wypadków autor: numer rejestracyjny i markę samochodu, numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę od firmy ubezpieczeniowej. Należy również złożyć wspólne oświadczenie, i zawierać opis zdarzenia i zidentyfikować sprawcę a poniesioną szkodą. Na pewno nie zaszkodzi sfotografować scenę i polityki.

Jest to bezpieczne, aby zadzwonić na policję, jak w przypadku postępowania sądowego, a następnie mają ważne dowody. Ponadto w niektórych krajach (przykładem są Czechy) nie istnieją żadne notatki informujące policję o wypadku może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Najprościej jest, gdy zdarzy się wypadek na zewnątrz między dwoma biegunami. Następnie, zdarzenie należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej autora, Polska.

Jeśli sprawca wypadku jest obywatelem kraju, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, poszkodowany musi zgłosić incydent do przedstawiciela zagranicznej firmy ubezpieczeniowej w Polsce. Spis wszystkich przedstawicieli znajduje się na stronie internetowej Urzędu polskiego ubezpieczenia auto. Niezastosowanie się osiągnąć porozumienie z przedstawicielem ubezpieczyciel może pozywać.

Sytuacja jest zupełnie inna, gdy autor wypadku za granicą jest obywatelem kraju należącego do systemu zielonej karty. Następnie osoba, która została ranna w wypadku powinien zgłosić szkodę do Biura Narodowego. Niekoniecznie musi to być urząd kraju, w którym wystąpiło zdarzenie. Krajowy Urząd jest organizacja ubezpieczycieli prowadzących kraj w firmie Auto ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia obowiązkowego.

Jeśli zdarzy się wypadek, podczas gdy w EOG lub Szwajcarii, ale autor pochodzi zza pola karnego i nie ma zielonej karty, zgodnie z prawem, musi on być wyposażony w bezpiecznych granicach. W celu uzyskania odszkodowania osobie poszkodowanej należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która wydała ubezpieczenia.

Jeśli wypadek odbędzie się w Polsce z udziałem osoby w obcym kraju, poszkodowany musi skonsultować się z polskiego krajowego biura ubezpieczeniowego czy ubezpieczenia odpowiadający autora w języku polskim, a następnie zgłosić ją. Gdy firma, w której ubezpieczony jest autorem wypadku, nie ma przedstawiciela w Polsce, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem PZU i Warty.

Źródło: auto.dziennik.pl

Uwagi: Wpis może zawierać nieaktualne dane.