13 listopada 2019

O szkodach rolniczych – wstęp

O szkodach rolniczych – wstęp

Każdy rolnik musi zdawać sobie sprawę z ubezpieczenia ich ciężką pracę. Gospodarstwo, trzeba wziąć pod uwagę wypadków lub zdarzeń losowych, które powodują poważne straty.

U prawo może być całkowicie lub częściowo niszczone, powodzie, choroby lub grad. I pozbawiając rolnikom znaczne sumy pieniędzy, które mogłyby zostać uzyskane ze sprzedaży plonów.

Bardzo często firmy ubezpieczeniowe oferują niewłaściwie niskie w stosunku do wysokości szkody. Nie są wystarczające do pokrycia szkody gospodarcze sprzętu, straty w postaci zwierząt lub produktów rolnych - źródła przyszłych dochodów. Dlatego też przedstawiony do firmy, która dzyska niedoceniane przez ubezpieczyciela o odszkodowanie - umożliwiając naprawę i odbudowę tego, co zostało zniszczone.

Uwagi: Wpis może zawierać nieaktualne dane.