12 listopada 2019

O szkodach komunikacyjnych – wstęp

O szkodach komunikacyjnych – wstęp

uszkodzenie Transport jest wynikiem wypadków drogowych i kolizji. Zderzenie jest sytuacja, w której nie było ofiar, tym wypadku - kiedy takie ofiary są. Poprzez zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia nie płacisz za szkody z własnej kieszeni. Czyni to ubezpieczenie.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Chroni kierowcę pojazdu przed skutkami gospodarczymi szkód wyrządzonych przez niego; i mienie osobiste.

OC działa tylko wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce w związku z ruchem pojazdu. W języku prawa, ruch pojazdu to:

  • ruch pojazdu,
  • w górę i w dół pojazdu
  • załadunku i rozładunku pojazdu,
  • Zatrzymaj, zatrzymaj i garaż.

Firmy ubezpieczeniowe szacują, że pracownicy komunikacji uszkodzenia, sporządzania kosztorysów. Na ich podstawie płacą odszkodowania.

Uwagi: Wpis może zawierać nieaktualne dane.