10 listopada 2019

Kilka początkowych słów o szkodach osobowych

Kilka początkowych słów o szkodach osobowych

Koncepcja obrażeń Codex obejmuje swoim zakresem:

  • uszczerbek na zdrowiu lub wezwania
  • po śmierci ofiary,
  • umyślne naruszenie pracowników
  • Odszkodowanie pieniężne za szkodę niemajątkową.

Istnieją dwa rodzaje roszczeń odnoszących się do świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała, za które ubezpieczyciel musi zapłacić odczkodowanie. Są to następujące zastrzeżenia

  • Ludzie, którzy cierpieli w wyniku wypadku szkody - świadczenia są wypłacane do ofiary,
  • Śmierć ofiary - świadczenia są wypłacane krewnym zmarłego.

Decyzje świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli w związku z utratą zdrowia i życia, w praktyce, w wyniku uznania towarzystw ubezpieczeniowych, a nawet w podobnych przypadkach kwoty mogą znacznie się różnić. W zależności od ubezpieczyciela jest odpowiedzialny za autora, a nawet - że eliminuje uszkodzenia jego oddziałów.

Uwagi: Wpis może zawierać nieaktualne dane.