8 listopada 2019

Kiedy należy się odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

Kiedy należy się odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

Kto ma prawo do odszkodowania za utratę wartości rynkowej samochodu? Jakie warunki muszą być spełnione? Jak to szacunkowa kwota odszkodowania?

Zasada pełnego odszkodowania

Jeśli w wyniku kolizji lub wypadku został uszkodzony samochód ubezpieczony, strona poszkodowana ma prawo do odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu. Wynika to z faktu, że zgodnie z prawem & nbsp; ilość obowiązku rozliczania powinny obejmować zarówno koszty naprawy pojazdu, oraz kwotę, która odzwierciedla wartość rynkową pojazdu stracony.

Jakie wartości handlowej pojazdu jest stracone?

zgubiono wartość rynkowa pojazdu definiuje się jako różnicę między ceną sprzedaży do uzyskania dla tego samego pojazdu, wypadki i pojazd został naprawiony. Nawet najbardziej niezawodny naprawa spowodowałoby wartość naprawionego samochodu będzie taka sama jak przed stłuczki. Cena sprzedaży maleje wypadku pojazdu.

N całkowita utrata </​​silne>

Odszkodowanie za utracone wartości rynkowej samochodu powinien być w stanie tylko jeśli jest powstanie tzw. całkowita utrata. Więc gdy koszty naprawy nie przekraczają sto procent wartości pojazdu przed wystąpieniem szkody.

W jaki sposób oblicza się wysokość odszkodowania?

Największym problemem jest określenie, jak wysokie powinny być kompensowane za utratę wartości pojazdu. Ogólnie obowiązujące przepisy nie określają, jak powinno być oszacowanie wysokości. W praktyce najczęściej stosowane instrukcje do określenia utraty wartości rynkowej pojazdów, które złożyły Society of Automotive Experts EKSPERTMOT.

Co o starszych samochodów?

Nie wszystkie kolizje prowadzi do utraty wartości samochodu. Należy zauważyć, że samochód jest realizowany, traci swoją wartość handlowa jest niższa, ponieważ samochód traci na wartości w czasie.

W lutym 2009 roku Stowarzyszenie przedstawił EKSPERTMOT użytkownika korzystniejszych przepisów, nawet mówiąc, że ogólnie dochodzić odszkodowania na wartości rynkowej zaginionego pojazdu, że samochody nie starsze niż 6 lat jest możliwe.

Moment raportu strat

Odszkodowanie za utratę wartości samochodu mogą być traktowane, wraz z innymi cechami dotyczącymi odpowiedzialności właściciela pojazdu silnikowego. Można jednak być niezależny roszczenia, nawet po zapłaceniu kosztów ubezpieczenia do naprawy pojazdu. Co ważne, roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej zakazane co do zasady po upływie 3 lat od daty wystąpienia szkody.

& nbsp;

Uwagi: Wpis może zawierać nieaktualne dane.