2 listopada 2019

Czy ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego?

Czy ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego?

Jesteś firma ubezpieczeniowa musi zawrzeć umowę ubezpieczenia w każdej sytuacji? Co o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

W ogóle, firmy ubezpieczeniowe nie są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli z jakiegoś powodu nie chcą tego robić. Każda firma ubezpieczeniowa indywidualnie ocenia poziom ryzyka niesie na ramionach. Dlatego może się zdarzyć, że ryzyko jest zbyt wysoka. Umowa ubezpieczenia jest dobrowolne porozumienie i zakres ochrony można kształtować dowolnie, zgodnie z zasadą swobody umów ekspresowej w Kodeksie cywilnym.

Ale ...

... Wyjątkiem od tej reguły są obowiązkowe ubezpieczenie, które obejmuje OC rolników, niektóre zabudowania gospodarskie ogień i komunikacja - OC. & Nbsp; Jeśli firma ubezpieczeniowa jest dedykowany do tego typu ubezpieczeń nie może odmówić podpisania umowy z klientem.

W związku z tym, zgodnie z prawem - ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, gwarancja i Polski Fundusz Ubezpieczenia ubezpieczenie auto Mesa, właściciel pojazdu może zawrzeć umowy OC ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń wybrany, jeśli masz ofertę tego rodzaju ubezpieczenia.

Należy jednak pamiętać, że określa wysokość składek ubezpieczeniowych, a więc ma zdolność do dostarczania wysokiej jakości w ilości, która nie będzie zadowalające dla osoby ubiegającej się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Z tego powodu należy dokładnie prześledzić oferty dostępne na rynku i wybrać najbardziej odpowiedni dla nich.

W skrócie, zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest możliwe w każdej firmie ubezpieczeniowej, która ma takie ubezpieczenie w swojej ofercie. Należy jednak pamiętać, różnych polityk cenowych.

Źródło: rzu.gov.pl

Uwagi: Wpis może zawierać nieaktualne dane.