Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC zawieramy zwykle na okres 12 miesięcy. Nie można jej zerwać w tym okresie i ubezpieczyć się u kogoś innego. Ubezpieczyciela można zmienić tylko w określonych prawem sytuacjach.

Jakie to sytuacje?

  • Wygaśnięcie dotychczasowego ubezpieczenia OC,
  • Zakup używanego samochodu,
  • Utrata pojazdu w wyniku kradzieży lub złomowania.

1) Wygaśniecie dotychczasowego ubezpieczenia OC

Jeżeli chcemy zrezygnować z usług dotychczasowego ubezpieczyciela i zakupić OC samochodu w innym towarzystwie, musimy pamiętać o kilku ważnych informacjach.

Polisę trzeba wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia. Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie samochodu, zawierając umowę 10 czerwca, to powinieneś ją wypowiedzieć do 9 czerwca następnego roku.

Jeżeli posiadacz polisy OC nie wypowie umowy, to zostanie ona automatycznie przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. Należy przy tym pamiętać, że składka za nowy okres ubezpieczeniowy może być inna, wyższa.

Umowa ubezpieczenia OC nie zostanie wznowiona automatycznie, jeśli nie opłaci się całej składki za mijający okres 12 miesięcy. W takim przypadku, niezależnie od tego, czy właściciel polisy OC złoży wypowiedzenie czy też nie, umowa wygaśnie.|

2) Zakup używanego samochodu

W momencie zakupu używanego samochodu na nabywcę przechodzi nie tylko pojazd, ale także polisa OC. Nowy właściciel samochodu może ją zachować, ale może ją też wypowiedzieć i kupić nową w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Warto wiedzieć, że umowę OC nabytą w ten sposób można wypowiedzieć przez cały okres trwania polisy.

I jeszcze jedna przydatna informacja. Jeżeli kierowca zdecyduje się pozostać przy polisie OC zbywcy, tak nabyte ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres.

3) Utrata pojazdu – kradzież lub złomowanie

Umowę OC można wypowiedzieć przed jej upływem w przypadku utraty samochodu – w wyniku kradzieży albo kasacji.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy właścicieli zarejestrowanych pojazdów. Dlatego w momencie wyrejestrowania auta ubezpieczenie OC także dobiega końca. A pojazd wyrejestrowujemy w tych dwóch przypadkach: kradzieży lub całkowitego zniszczenia auta w wypadku drogowym.

Aby odzyskać składkę, której się nie wykorzystało, należy dostarczyć ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu. Dokument taki wystawia wydział komunikacji, a w przypadku sporu decydująca jest data jego wydania.

W jaki sposób można wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Umowę ubezpieczenia OC należy wypowiedzieć pisemnie. Można to zrobić: osobiście, listownie, niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają drogą mailową lub faks – nie są to jednak formy zalecane.

W przypadku przesyłania wypowiedzenia drogą pocztową, należy to zrobić listem poleconym. Przy rozstrzyganiu sporów decyduje data stempla pocztowego. Pamiętajmy o zachowaniu dowodu nadania przesyłki pocztowej.