Pixel

bagaż podrożny

  • luggage
    Odszkodowania

    Odpowiedzialność hotelu za bagaż gości

    Po zameldowaniu się w hotelu lub wejściu na teren kąpieliska często ulegamy złudnemu przekonaniu, iż nasze bagaże po odbyciu podróży są już bezpieczne, a odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia naszego mienia lub kradzieże spoczywa na właścicielu obiektu lub jego pracownikach. Niestety to przekonanie nie zawsze jest słuszne. Kiedy nie możemy domagać się odszkodowania za poniesione straty?