Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych od niedawna mogą dochodzić swoich roszczeń z OC sprawcy za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela. Wszystko dzięki systemowi Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS).

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe należą do systemu BLS?

System BLS działa od kwietnia 2015 roku. Początkowo na przystąpienie do niego zdecydowało się tylko kilku ubezpieczycieli, później dołączyli jednak kolejni. Obecnie BLS w Polsce oferują: Concordia Ubezpieczenia, grupa Ergo Hestia (także MTU), PZU, grupa Warta (także HDI) , Aviva, Gothaer, Uniqa, grupa AXA (także Liberty), You Can Drive.

Istota Bezpośredniej Likwidacji Szkód

Dotychczasowa ścieżka ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy oznaczała konieczność komunikowania się z ubezpieczycielem sprawcy, gdyż to do niego należało zgłosić szkodę. System BLS ma na celu umożliwienie zgłoszenia szkody z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela, a tym samym uproszczenie procesu likwidacji szkody dla poszkodowanego. Szkodę zgłasza on do swojego ubezpieczyciela, który pełni rolę pośrednika – przekazuje dokumentację do ubezpieczyciela sprawcy, kontroluje czas rozpatrywania wniosku, a finalnie wypłaca swojemu klientowi przyznane przez ubezpieczyciela sprawcy odszkodowanie.

Ograniczenia w ramach BLS

Około 90 % przypadków kwalifikuje się do rozpatrywania w ramach BLS. Jakie warunki muszą być spełnione? Po pierwsze Twój ubezpieczyciel oraz ubezpieczyciel sprawcy muszą należeć do systemu BLS (w PZU, InterRisk i Warcie BLS działa nawet jeśli TU sprawcy nie ma BLS), po drugie wartość szkody nie przekracza 30 tys. zł., a dodatkowo:

  • do stłuczki lub wypadku doszło na terenie kraju,
  • w wypadku brały udział tylko dwa pojazdy,
  • sprawa nie trafiła do sądu.

Wyłączenie w ramach BLS stanowią natomiast szkody osobowe.

Każda szkoda może być nadal zgłaszana do ubezpieczyciela sprawcy

Tradycyjna forma zgłaszania szkody u ubezpieczyciela sprawcy, mimo możliwości jakie daje BLS, zostaje podtrzymana. Jeśli masz wykupione OC w towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym BLS, to możesz w razie potrzeby skorzystać z tego systemu likwidacji szkody. Nie jest to jednak konieczność.