Komu przysługuje odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej samochodu? Jakie muszą zostać spełnione warunki? W jaki sposób szacowana jest wysokość takiego zadośćuczynienia?

Zasada pełnego odszkodowania

Jeżeli na skutek kolizji lub wypadku drogowego uszkodzony został ubezpieczony samochód, poszkodowanemu przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Wynika to stąd, że zgodnie z prawem  kwota odszkodowania OC powinna zawierać zarówno koszt naprawy pojazdu, jak i kwotę, która odzwierciedla utraconą wartość handlową pojazdu.

Co to jest utracona wartość handlowa pojazdu?

Utracona wartość handlowa pojazdu rozumiana jest jako różnica ceny sprzedaży, jaką można uzyskać za taki sam pojazd, który jest bezwypadkowy i pojazd naprawiony. Nawet najbardziej rzetelna reperacja nie spowoduje, że wartość naprawionego auta będzie taka sama jak przed stłuczką. Cena sprzedażowa powypadkowego pojazdu maleje.

Nie dotyczy szkody całkowitej

Odszkodowanie z tytułu utraconej wartości handlowej samochodu należy nam się tylko wówczas, jeżeli nie dojdzie do powstania tzw. szkody całkowitej. Czyli wtedy, kiedy koszty naprawy nie przekraczają stu procent wartości pojazdu przed powstaniem szkody.

Jak szacowana jest wysokość odszkodowania?

Największym problemem jest określenie, jak wysokie powinno być odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie określają, w jaki sposób powinno się tą wysokość szacować. W praktyce najczęściej wykorzystuje się Instrukcję Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów, którą przygotowało Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT.

Co ze starszymi samochodami?

Nie każda kolizja prowadzi do utraty wartości handlowej samochodu. Należy pamiętać, że im samochód jest straszy, tym utrata jego wartości handlowej jest mniejsza, samochód traci bowiem na wartości wraz z upływem czasu.

W lutym 2009 roku Stowarzyszenie EKSPERTMOT wprowadziło do Instrukcji bardziej korzystne zapisy, m.in. mówiące o tym, że generalnie uzyskanie odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu możliwe jest w przypadku samochodów nie starszych niż 6 lat.

Moment zgłoszenia szkody

O odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu można starać się łącznie z innymi roszczeniami związanymi z odpowiedzialnością cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego. Może jednak stanowić ono samodzielne roszczenie, nawet po zwróceniu przez ubezpieczyciela kosztów za naprawę pojazdu. Co ważne, roszczenie o utratę wartości handlowej przedawnia się co do zasady po upływie 3 lat od dnia zaistnienia szkody.